“Powiśloki” na KUL-u

Dnia 11 grudnia 2018r. DZTL Powiśloki gościł w Katedrze Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria – badania – praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe” pod patronatem Przewodniczącej Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN – prof. dr hab. Józefy Bałachowicz. Zaproszenie do uświetnienia występem Konferencji skierowane zostało przez Komitet naukowy: Przewodniczący: prof. dr hab. Krystyna Chałas, Ks. prof. dr hab. Marian Nowak. Nasi uczniowie swoim występem zachwyciło uczestników Konferencji. Gromkie brawa od międzynarodowego grona uczestników oraz podziękowania p. prof. Krystyny Chałas były wielka nagrodą oraz promocją naszej szkoły na arenie międzynarodowego świata nauki. Dziękujemy opiekunom DZTL, występującym uczniom oraz dyrekcji naszej szkoły za możliwość wyjazdu i przeżycia spotkania z naukowcami z całego świata.

s. Dominika