List Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie prawni,

wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

W związku z tym, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem,  szczególnie rodziców i opiekunów prawnych uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18 w wersji pdf