Wywiadówka

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie z wychowawcami klas w następującym porządku:

Wywiadówka 5 lutego 2019 r.

Kl. 2 – 3a – godz. 16.00

Kl. 4 – IIIb gim. – godz. 16.00

Kl. 6 – 4c – godz. 18.00

Kl. 6 – 1a – godz. 16.00

Kl. 7 – 2b – godz. 16.00

Kl. 7 – 4a – godz. 17.00

Kl. 10 – 5b – godz. 16.30

Kl. 11 – 6a – godz. 16.30

Kl. 13 – 5a – godz. 16.30

Kl. 12 – X

Kl. 14 – 6b – godz. 16.30

Kl. 15 – 8b – godz. 16.00

Kl. 15 – 6c – 16.30

Kl. 16 – 4b – godz. 16.30

Kl. 17 – IIIa gim. – godz. 16.30

Kl. 20 – 7b – godz. 16.30

Kl. 21 – 8a – godz. 16.30

Nowy budynek CF O II – 16.00
Nowy budynek CF 1 b – świetlica-16.00

mała szkoła – O I – 16.00
mała szkoła – O III – 16.00

mała szkoła – 2 a – 16.00
mała szkoła – 1c – 16.00