Oskar Kolberg w oczach dziecka. Portret słowem i pędzlem malowany

W szkolnym konkursie literacko – plastycznym wzięło udział 5 uczniów. Wpłynęło 3 prace plastyczne oraz 3 wiersze o patronie naszej szkoły. Jury w składzie: p. Agata Grudka, p. Renata Kopycińska oraz p. Cezary Łukasiewicz, z uwagi na wysoki poziom nadesłanych prac, postanowiło przyznać następujące nagrody: W kategorii klas I – III: Kategoria plastyczna: I miejsce - Franciszek Winiarz, kl. II b Kategoria literacka: I miejsce – Franciszek Winiarz, kl. II b W kategorii klas IV ...
More

Praca oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym

Informuję, że oddziały przedszkolne będą pracowały w okresie od 01.07.2020 r. – 31.07.2020 r. W dniu 30.06.2020 r. w godz. 8.00 – 15.00, zainteresowani rodzice będą mogli obejrzeć pomieszczenia w których będą odbywały się zajęcia. Deklaracja o chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie od 01.07.2020 r. – 31.07.2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim - plik do pobrania Wypełnioną deklaracje należy złożyć do 30.06.2020 r. do godziny 15.00 w sekret...
More

Komunikat o dniach wolnych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, że w dniach 16,17,18 czerwca 2020 r. odbędą się egzaminy ósmoklasistów. W związku z tym 16,17,18 czerwca 2020 r są dniami wolnymi od zajęć dla uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas I – VII naszej szkoły.Jednocześnie informujemy, że w tym dniu nie odbywają się również lekcje zdalne.
More

Dodatkowy dzień wolny od zajęć

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, iż 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tym dniu skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych  w godz. 7.30 – 16.00. Jednocześnie informujemy, że w tym dniu nie odbywają się również lekcje zdalne. W przypadku, gdy dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, prosimy rodziców/opiekunów pr...
More

Oskar Kolberg oczami dziecka. Portret pędzlem lub słowem malowany.

Regulamin szkolnego konkursu literacko - plastycznego 3 czerwca 2020 roku mija 130 rocznica śmierci Oskara Kolberga, a od 13 lat jest on patronem naszej szkoły.Zapraszamy i zachęcamy wszystkich chętnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim do udziału w konkursie literacko – plastycznym, którym chcielibyśmy się przyczynić do upowszechniania sylwetki patrona – wybitnego etnografa, folklorysty i kulturoznawcy.
More

Stypendia o charakterze socjalnym

Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Opolu Lubelskim  w zakładce  ogłoszenia – stypendia  zamieszczone są 2 załączniki dla osób uprawnionych  do otrzymania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium  szkolnego za okres styczeń - czerwiec 2020r. Informacje szczegółowe  tel. nr. – 827-21-49. https://zeasopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=113
More