Dla Rodziców

Deklaracja dotycząca dni wolnych od zajęć szkolnych dla uczniów naszej szkoły, do pobrania w formacie pdf:    deklaracja rodziców / prawnych opiekunów


Informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych zasad obsługi finansowej prosimy o terminowe wpłaty za obiady (tj. jeżeli chcemy, żeby dziecko korzystało z obiadu w danym dniu, to również wpłata powinna być dokonana w tym dniu do godziny 8.30).

Ceny obiadów za miesiąc czerwiec 2018 r.

Dorośli        5,30 zł

Klasy II do VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum         3,30 zł

Oddział przedszkolny i klasa I Szkoły Podstawowej     2,50 zł

Grupa osób korzystających z obiadów: cena za jeden obiad ilość dni cena za cały miesiąc
– dzieci oddział „0” i kl. I szkoły podstawowej 2,50 zł. 14 45,00 zł
– dzieci szkoła podstawowa kl. II – III

– dzieci szkoła podstawowa kl. IV – VII

3,30 zł.

3,30 zł

14

14

46,20 zł

46,20 zł

– gimnazjum kl. I – III 3,30 zł. 14 46,20 zł
– dorośli 5,30 zł. 14 74,20 zł

Uprzejmie prosimy przed dokonaniem płatności o skontaktowanie się z intendentem w celu ustalenia należnej kwoty z uwzględnieniem odpisów za poprzednie miesiące oraz poinformowanie telefoniczne o dokonaniu wpłaty. Prosimy także o zgłaszanie się po zwroty za niewykorzystane obiady w 2017 roku.

Poniżej zamieszczamy skan przykładowego przelewy opłaty za obiady:

druczek

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim

Przewodniczący pani Małgorzata Zawół

Numer konta bankowego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej :
35 1020 3235 0000 5302 0080 1845

Rada Rodziców Gimnazjum Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim

Przewodniczący pani Luiza Wiciel

Numer konta bankowego Rady Rodziców Gimnazjum :
88 1020 3235 0000 5502 0080 1860