Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim ogłasza  rekrutację do:

  •  oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga
  •  klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga

 

Rekrutację przeprowadza się na podstawie:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 2156)

Uchwały Nr XVI/92 /2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, dla których Gmina Opole Lubelskie jest organem prowadzącym        więcej

Zarządzenia nr 106/2016 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Opole Lubelskie jest organem prowadzącym     więcej

Zarządzenia nr 9/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017     więcej

 

Materiały związane z rekrutacją do pobrania :

Oddziały przedszkolne        

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych      więcej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego      więcej

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów     więcej

Klasy pierwsze szkoły podstawowej

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga     więcej

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga      więcej

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów     więcej

 

Zapisywanie dzieci z obwodu szkoły oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych gimnazjum odbywa się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048, 81 827 2192