Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Rekrutację przeprowadza się na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami)

Zarządzenia nr 147/2020 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Opole Lubelskie

Zarządzenia nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim z dnia 14.02.2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2020/2021

Materiały związane z rekrutacją do pobrania ze strony szkoły lub w sekretariacie:

Zapisywanie dzieci z obwodu szkoły oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej odbywa się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048, 81 827 2192

 

Zapisywanie dzieci z obwodu szkoły oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych gimnazjum odbywa się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048, 81 827 2192