Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 Rekrutację przeprowadza się na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami) Zarządzenia nr 291/2021 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie na rok szkolny 2021/2022 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza – Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych.pdf Zarządzenie Nr 26/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu lubelskim z dnia 19.02. 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2020/2021 Materiały związane z rekrutacją do pobrania ze strony szkoły lub w sekretariacie: ZAŁĄCZNIK NR 1a OP Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – KANDYDACI Z TERENU GMINY OPOLE LUBELSKIE ZAŁĄCZNIK NR 1 OP Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – KANDYDACI SPOZA GMINY OPOLE LUBELSKIE ZAŁĄCZNIK NR 1a SP Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej – KANDYDACI Z OBWODU SZKOŁY ZAŁĄCZNIK NR 1 SP Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej- KANDYDACI SPOZA OBWODU SZKOŁY Zapisywanie dzieci z obwodu szkoły oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej odbywa się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048, 81 827 2192