Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim ogłasza  rekrutację do:

  •  oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga
  •  klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga

 

Rekrutację przeprowadza się na podstawie:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 2156)

Zarządzenia nr 271/2018 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Opole Lubelskie jest organem prowadzącym     więcej

Zarządzenia nr 24/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim  z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2018/19     więcej

 

Materiały związane z rekrutacją do pobrania :

Oddziały przedszkolne        

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego      więcej

Klasy pierwsze szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga      więcej

 

Zapisywanie dzieci z obwodu szkoły oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych gimnazjum odbywa się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048, 81 827 2192