Samorząd Uczniowski

W wyniku wyborów  wyłoniono w naszej szkole Samorząd Uczniowski w następującym składzie:

przewodniczący: Jakub Kucharczyk

zastępca przewodniczącego: Oliwa Orzeł

skarbnik: Dominika Czopek

sekretarze: Karolina Kotłowska, Julia Wrona, Alicja Bełcik, Patrycja Adamczyk