Samorząd Uczniowski

W wyniku wyborów  wyłoniono w naszej szkole Samorząd Uczniowski w następującym składzie:

Gimnazjum

przewodnicząca:   Anna Wrona

zastępca przewodniczącego: Zuzanna Gąsior

skarbnik: Radosław Czopek

sekretarz: Oliwia Orzeł

sekretarz d/s mediów: Jakub Harmasz

Szkoła Podstawowa

przewodniczący: Jakub Kucharczyk

zastępca przewodniczącego: Julia Wrona

skarbnik: Zuzanna Szmit

sekretarz: Dominika Czopek